با سلام و ارزوی قبولی طاعات همنکاران ارجمند به اطلاع می رساند که رزو اینترنتی سالنهای این خانه معلم برای نیمه دوم سال 97 از تاریخ 97/08/19 لغایت 97/12/27 از روز شنبه 97/04/02 ساعت 10 صبح اغاز می گردد.عزیزان متقاضی می توانند در صورت رزرو حداکثر به مدت ده روز جهت عقد قرارداد به مرکز خانه معلم فردوسی مراجعه نماتیند.                      با تشکر

سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next