با سلام و تبریک بازگشایی مدارس به اطلاع همکاران ارجمند می رساند که جدول زمانبندی رزرو سالنهای این مرکز رفاهی جهت سال 98 بزودی در سایت قرار می گیرد.نظر به اینکه برای برنامه ریزی و برقراری مراسم و جشنها بایستی زمان لازم وجود داشته باشد کل سال 98 در جدول قرار گرفته و عزیزان متقاضی می توانند در زمانهای اعلام شده اقدام فرمایند. سال خوشی را برای همه ارزومندم.

سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next