به نام خدا

با سلام و عرض ادب خدمت کلیه همکاران  ارجمند

احتراما با عنایت به اینکه فرصت خدمت اینجانب در مرکز رفاهی،اموزشی فردوسی به اتمام رسیده است برخود فرض

می دانم از کلیه عزیزانی که طی حضور بنده در این مرکز مجلس داشته اند عذر قصور احتمالی داشته و طلب  حلالیت  داشته

باشم.تمام سعی بنده و کلیه همکارانم در این مرکز ارایه خدمتی درخور بوده و تمام هم خویش را در این راستا به کار بسته ایم و

با علم به اینکه قطعا نواقصی هم در کار بوده ارزومندم در دوره مدیریت جدید برطرف گردد.

خدا را شاکرم که توفیق خدمتی به من و همکاران پرتلاشم عنایت کرد تا بتوانیم با همین امکانات اندک گره ای از

کار عزیزان بگشائیم.

                                                                                                                                        با ارزوی موفقیت برای یکایک شما     علیرضا اکبرحلوایی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1397/12/09

سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next