ردیف


غذا
قیمت مصوب 97

فرهنگی درجه 1

فرهنگی درجه2

فرهنگی درجه3

1

قیمه نثار + نصف زرشک پلو با مرغ

300000

330000

360000

2

زرشک پلو با مرغ + نصف قیمه نثار

290000

320000

340000

3

شوید باقالی با مرغ + نصف زرشک پلو با مرغ

285000

310000

330000

4

زرشک پلو با مرغ + نصفشویدباقلا با مرغ

275000

300000

320000

5

شوید باقالی باگوشت+نصف جوجه مخصوص

360000

390000

420000

6

جوجه مخصوص +نصف شوید باقالی با گوشت

340000

370000

395000

7

برگ مخصوص + نصف جوجه مخصوص

470000

510000

540000

8

جوجه مخصوص + نصف برگ مخصوص

400000

440000

480000

9

شوبد باقالی با گوشت + نصف زرشک پلو بامرغ

346000

370000

400000

10

زرشک پلو با مرغ + نصف شوید باقالی باگوشت

300000

330000

360000

11

جوجه مخصوص+یک سیخ کوبیده مخصوص

250000

280000

310000

12

جوجه معمولی + یک سیخ کوبیده معمولی

220000

250000

280000

13

کوبیده مخصوص + نصف جوجه مخصوص

320000

350000

380000

14

افطاری (نان،چای،سوپ،کره،مربا،پنیر)
 --------  ---------  ---------

15

 افطاری(نان،چای،سوپ،پنیر،خرما،گردو)  --------------  ---------- ----------
سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next