ردیف


غذا
قیمت مصوب 97

فرهنگی درجه 1

فرهنگی درجه2

فرهنگی درجه3

1

قیمه نثار + نصف زرشک پلو با مرغ

400000

430000

460000

2

زرشک پلو با مرغ + نصف قیمه نثار

350000

380000

410000

3

شوید باقالی با مرغ + نصف زرشک پلو با مرغ

300000

330000

360000

4

زرشک پلو با مرغ + نصفشویدباقلا با مرغ

290000

320000

340000

5

شوید باقالی باگوشت+نصف جوجه مخصوص

430000

460000

490000

6

جوجه مخصوص +نصف شوید باقالی با گوشت

390000

410000

450000

7

برگ مخصوص + نصف جوجه مخصوص

510000

550000

590000

8

جوجه مخصوص + نصف برگ مخصوص

430000

460000

490000

9

شوبد باقالی با گوشت + نصف زرشک پلو بامرغ

420000

450000

480000

10

زرشک پلو با مرغ + نصف شوید باقالی باگوشت

350000

380000

410000

11

جوجه مخصوص+یک سیخ کوبیده مخصوص

270000

310000

330000

12

جوجه معمولی + یک سیخ کوبیده معمولی

240000

270000

300000

13

کوبیده مخصوص + نصف جوجه مخصوص

380000

410000

440000

14

افطاری (نان،چای،سوپ،پنیر)
 65000 75000 85000

15

 افطاری(نان،چای،سوپ،پنیر،خرما،گردو) 90000 100000 110000
سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next