ردیف

غذا(نرخ مصوب سال 97)

فرهنگی درجه 1

فرهنگی درجه2

فرهنگی درجه3

نحوه سرو

1

قیمه نثار

230000

260000

280000

دیسی با 10 درصد افزایش

2

قیمه نثارویژه 150

280000

300000

320000

بشقابی

3

چلوکباب کوبیده معمولی

210000

230000

250000

بشقابی

4

چلوکوبیده مخصوص

240000

260000

280000

دیس تک نفره

5

جوجه کباب معمولی

180000

210000

230000

بشقابی

6

جوجه کباب مخصوص

210000

240000

270000

دیس تک نفره

7

زرشک پلو با مرغ

170000

190000

210000

بشقابی

8

زرشک پلو با-ران مرغ

180000

200000

220000

بشقابی

9

شوید باقالی با مرغ

180000

210000

230000

بشقابی

10

شویدباقالی با-ران مرغ

190000

220000

240000

بشقابی

11

شویدباقالی باگوشت150

280000

310000

340000

بشقابی

12

شویدباقالی باگوشت200

320000

350000

380000

بشقابی

13

برگ مخصوص

350000

390000

430000

دیس تک نفره

14

بختیاری مخصوص

310000

340000

370000

دیس تک نفره

15

چلو کباب سلطانی 400000 450000 500000

دیس تک نفره

16

نصف زرشک پلو+نصف شوید باقالی با گوشت 260000 280000 310000

دیسی

17

نصف قیمه نثار+نصفزرشک پلو با مرغ 230000 250000 280000

دیسی

18

نصف چلوبرگ مخصوص+نصف جوجه مخصوص 320000 360000 400000

دیسی

19

نصف شوید باقالی+نصف جوجه مخصوص 280000 310000 330000

دیسی

20

سالاد تک نفره شرکتی 30000 30000 30000  

21

سوپ 25000 30000 30000  

22

زیتون،سالادویژه،ماست ویژه  به قیمت روز  

23

،دوغ،ماست موسیر،نوشابه بطری به قیمت روز  

24

کسر امارنسبت به 70درصدظرفیت سالنها 30000 40000 50000  

 

نرخ مصوب انواع غذاهاکه در سال 97 در این مرکز سرو میگردد به شرح فوق می باشد لازم به ذکر است که کلیه مواد تشکیل دهنده غذاها از نوع بهترین و خصوصا گوشت گرم و برنج صد در صد ایرانی می باشد.

ما بر خود فرض می دانیم که چون فرهنگیان عزیز از این امکانات بهره مند میگردند باید از بهترین مواد و در بهترین شرایط از انها پذیرایی گردد و. تمام مساعی خویش را در این راه مبذول خواهیم داشت تا چه حاصل اید و چه مقبول افتد.

در صورت پذیرش صرفا پخت غذا برای بیرون بر که میزبان کلیه مواد را تهیه و تحویل نماید به ازاء هر کیلو پخت 90000ریال بابت دستمزد و هزینه های مترتبه دریافت می گردد.

درصورت درخواست مشتری جهت سرو غذا بصورت دیس جداگانه به ازاء هر نفر 10 درصد به قیمت غذا اضافه خواهد شد.

 

 

سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next