پیتزا

پیتزا رویایی

پیتزا رویایی

مواد تشکیل دهنده

گوشت بوقلمون،قارچ

خانواده : 250/000 ريال

متوسط : 160/000 ريال

کوچک : 120/000 ريال

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ

مواد تشکیل دهنده

گوشت چرخکرده گرم،قارچ

خانواده : 250/000 ريال

متوسط : 160/000 ريال

کوچک : 110/000 ريال

پیتزا مرغ و بوقلمون

پیتزا مرغ و بوقلمون

مواد تشکیل دهنده

فیله مرغ و بوقلمون،قارچ

خانواده : 200/000 ريال

متوسط : 140/000 ريال

کوچک : 110/000 ريال

مرغ و قارچ

مرغ و قارچ

مواد تشکیل دهنده

فیله مرغ ،قارچ

خانواده : 200/000 ريال

متوسط : 120/000 ريال

کوچک : 90/000    ريال

مخصوص سراشپز

مخصوص سراشپز

مواد تشکیل دهنده

ژامبون 90 درصد ، قارچ

خانواده : 200/000 ريال

متوسط : 120/000 ريال

کوچک : 90/000    ريال

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

مواد تشکیل دهنده

پپرونی مخصوص ، قارچ

خانواده : 200/000 ريال

متوسط : 140/000 ريال

کوچک : 90/000    ريال

قارچ و پنیر

قارچ و پنیر

مواد تشکیل دهنده

قارچ و پنیر

خانواده : ----------

متوسط : 110/000 ريال

کوچک : 90/000    ريال

پیتزای مخلوط

پیتزای مخلوط

مواد تشکیل دهنده

مرغ،بوقلمون،ژامبون،گوشت

خانواده : 230/000   ريال

متوسط : 150/000    ريال

کوچک : 110/000    ريال

سبزیجات

سبزیجات

مواد تشکیل دهنده

فلفل دلمه،گوجه،ذرت،قارچ

خانواده : 140/000   ريال

متوسط : 80/000      ريال

کوچک : 60/000      ريال

سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next