هزینه تالارها جهت رزرو مراسم و جشنها در نوبت عصر به شرح زیر می باشد

( تمامی قیمت ها برحسب ریال میباشد )

شماره سالن

حداکثرظرفیت

فرهنگی درجه یک

درجه دو

خواهر وبرادر

سایرین

1و2

هر کدام 200نفر

3/000/000

برای هر سالن

3/500/000

برای هر سالن

4/500/000

برای هر سالن

همکف

80 نفر

1/500/000

1/800/000

2/200/000

سالن پیتزا

----

------

------

------

سالن کنفرانس

-----

------

 

------

-----

ورودی سالنها

حداقل امار حاضر در سالنها جهت سرو غذا 70 درصد حداکثر ظرفیت سالن می باشد فلذا در صورتی که امار از حد نصاب فوق کمتر باشد به ازاء هر نفرکمتر ورودی تعلق می گیرد که به شرح زیر محاسبه می گردد

1و2

حداقل امار 140 نفر

ورودی هر نفر

30000

ورودی هر نفر

40000

ورودی هر نفر 50/000

همکف

حداقل امار 56 نفر

ورودی هر نفر

20000

ورودی هر نفر

25000

ورودی هر نفر 30/000

 

برای پخت غذاهای سفارشی که کلیه اقلام توسط میزبان خریداری گردیده و صرفا توسط این مرکز پخته و تحویل داده می شود هزینه ان به شرح زیر میباشد:

به ازاء هر کیلو 90/000 ریال  دریافت می گردد. بدیهی است این مرکز در قبال توزیع این غذاها در منزل هیچ مسئولیتی نداردو درصورت درخواست مشتری هزینه ان جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.

جهت پخش موسیقی و یا استفاده از سیستم صوتی به هر عنوان هزینه ان به شرح زیر می باشد:

سایر

فرهنگی درجه دو

فرهنگی درجه یک

هزینه استفاده از سیتم صوتی

1/500/000

1000/000

700/000

استفاده از سسیتم صوتی

1/500/000

1000/000

700/000

استفاده از نورپردازی

سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next