به مناسبت بزرگداشت روز کارگر و روز معلم جلسه ای در سالن اجتماعات خانه معلم تشکیل گردید که در این جلسه معاونت محترم پشتیبانی اداره کل اموزش و پرورش استان جناب اقای مرتضی سمیعی به اتفاق ریاست اداره تعاون اداره کل شرکت کرده و روز کارگر را در بین همکاران گرامی داشتند.ضمنا پیام تبریک مدیر کل محترم که قرار بود در جلسه شرکت نمایند ولی بدلیل حضور در یکی از شهرستانهای استان موفق به حضور نشدند نیز در جلسه به سمع و نظر حاضرین رسید.

سالن
سالن
سالن-
سالن-
سالن-1
سالن-1
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1-و-جایگاه-عروس-و-داماد
سالن-1یک
سالن-1یک
سالن-2
سالن-2
سالن-2-
سالن-2-
-سالن-2
-سالن-2
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم-(پیتزا)
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم(پیتزا2
سالن-اکواریم
سالن-اکواریم
سالن-همکف
سالن-همکف
سالن-همکف-1
سالن-همکف-1
سالن-همکف-2
سالن-همکف-2
سالن-یک
سالن-یک
سالن-یک1
سالن-یک1
Previous Next